United s.r.o.

Rodinná kancelář

Věnujeme s překladatelství a v základu se skládáme ze 2 lidí. Překlady provádí Šárka Kremzow, MA, která na Ústavu translatologie na Univerzitě Vídeň vystudovala překladatelství 3 jazyků. Korektury německého jazyka a administrativu pak zajišťuje Daniel Kremzow, bilingvální mluvčí.

Jsme odborníci

V případě odborných textů, jako jsou např. technické, medicínské, ekonomické nebo právnické, dbáme na důkladnou rešerši a na finálním překladu úzce spolupracujeme s odborníky v daném oboru, neboť každý z nás je specialistou na něco jiného, a proto svoje síly spojujeme.

Specializace

Zaměřujeme se na němčinu a angličtinu, přičemž překlad může proběhnout i mezi těmito jazyky bez podílu češtiny. Nabízíme překlady v kombinaci ČJ - NJ/AJ i NJ - AJ. Vyhotovíme pro vás i překlad soudně ověřený neboli s razítkem. Naším krédem je individuální přístup, kvalita a spokojený zákazník.

 

Nezávazná poptávka

Neváhejte a nezávazně poptejte cenu pro váš překlad

Povinné
Povinné
Povinné
Povinné
 
 
 
 

FAQ

Často kladené dotazy

Překládat umí přece i počítač, proč bych měl/a platit?

Počítačové překladače, jako je např. Google Translator, mají jednu velkou nevýhodu – nedokážou zohlednit souvislosti mezi jednotlivými větnými členy a souvětími samotnými. Tyto překladače fungují na bázi jazykové sbírky (korpus) již přeložených textů, z nich přebírají jednotlivé části bez ohledu na kontext, souvislosti a správnost překladu ve sbírce. Zjednodušeně řečeno, překladače nedokážou přemýšlet, proto jsou pro tuto práci potřeba lidé s potřebnými jazykovými znalostmi a vzděláním.

Existují ale počítačové programy, tzv. CAT tools, které překladateli pouze asistují, jeho práci však za něj neudělají. Používají se především při překladu dlouhých projektů, v nichž je vysoká četnost opakovaných textových celků. Zjednodušeně se dají přirovnat papírové formě slovníku a možností překladu, které si překladatel sám vytvořil.

Proč musíte text/část textu před zadáním zakázky vidět?

V první řadě je to z toho důvodu, že každý text je jiný. Od jeho vlastností a délky se odvíjí potřebná doba překládání a také cena. Pro nás to znamená, že si díky představě naplánujeme vlastní práci v souvislosti s dalšími zakázkami.

V jakém formátu lze dodat originál neboli výchozí text?

Upřednostňujeme především běžné textové formáty, které jsou podporovány kancelářskými programy MS Office nebo Open Office. Text lze zaslat také ve formátu PDF. U tohoto formátu ovšem pozor. Ne všechny dokumenty v PDF jsou textové. Některé jsou zjednodušeně řečeno obrázky, tudíž jsou nečitelné a nepřevoditelně do textového formátu, který pak můžeme použit pro překlad. U delších dokumentů v PDF pak nemůžeme proto přesně spočítat znaky a slevu na opakovaných částech.

Mohu vám zaslat ještě nějaké další materiály kromě výchozího textu k překladu?

Ano. Oceníme, pokud máte k dispozici nějaké referenční materiály, jako jsou např. předešlé překlady s originály nebo glosáře. Tyto materiály ale nejsou nutností.

Proč to tak dlouho trvá? Text musíte přeci JEN přeložit!

Překládání není jen o hledání jednotlivých ekvivalentů ve slovníku a jejich zápisu do finálního překladu. Samotnému překládání předchází pečlivá rešerše týkající se cílového textu, díky níž překladatel získá tzv. paralelní texty. Pomocí těchto textů překladatel dohledá nejen např. odborné termíny ale také povahu cílového textu, neboli jak by měl překlad v cílovém jazyce vypadat, aby byl věrohodný. Každý druh textu má totiž jiná charakteristika. Jedná se o proces, který vyžaduje svůj čas. Na překlad je také nutné podívat se s určitým odstupem, aby mohl být poupraven do cílové podoby a případně také naformátován. Překlad ovšem odevzdáváme zákazníkovi včas a ve formě, se kterou jsme sami stoprocentně spokojeni.

Je možné získat překlad v expresní lhůtě? Co mě to bude stát? A od kdy se jedná o expres vyřízení?

Expresní lhůta znamená v první řadě přestat pracovat na stávající zakázce a soustředit se urychleně na váš text, který dostanete do několika málo hodin, do jednoho dne, apod. Proto je potřeba počítat s tím, že za překlad zaplatíte i určitou přirážku. Radíme svým zákazníkům zasílat texty pokud možno co nejdříve, aby se tomuto vyvarovali.

Jaký je rozdíl mezi překládáním a tlumočení?

Rozdíl je velmi jednoduchý – tlumočník překládá ústně a okamžitě text (psaný ale častěji mluvený), který se vyskytne jednou, a mnohdy nemá čas na to, aby se opravil. Oproti tomu překladatel převádí text (psaný) do jiného jazyka, má čas na hlubší přemýšlení a kontrolu stejně jako na opravu své práce.

Jak počítáte cenu za překlad?

Výslednou cenu za překlad počítáme na základě originálu neboli vámi dodaného textu. V některých zemích je trend opačný. Nicméně tak činíme především z jednoho prostého důvodu – kontrolovatelnost. Vy sami si můžete spočítat, kolik má text znaků, přičemž tento se nemění, a tak vás nakonec nemůže čekat překvapení ohledně ceny.

Cenu textu tedy spočítáme dle počtu znaků, které přepočítáváme na normostrany. Vy nakonec získáte cenu dle počtu normostranu. Do ceny se samozřejmě započítávají i mezery, jednoznaková slova apod., neboť i tato mají během překladu svůj význam a překladatel s nimi musí pracovat. Často se můžete setkat s názorem, že mezery přeci nejsou nijak náročné. Inu, představte si překlad bez mezer, to by jistě nefungovalo.

Text však může obsahovat vysokou četnost opakovaných slov či dokonce vět celých. Na základě těchto opakování snižujeme cenu o jistě procento, které však není rovno procentu opakovanosti, jelikož i s těmito částmi překladatel stráví čas a práci.

Co označuje „normostrana“?

Pojem normostrana (NS) pochází z dob psacích strojů. Dnes je nám velmi nápomocen a umožňuje nám i zákazníkovi přesný údaj o délce textu. Jedna NS má 1 800 znaků včetně mezer. Váš text si tedy můžete zkontrolovat např. pomocí Microsof Word, kde získáte počet znaků, který vydělíte číslem 1 800, a tak získáte počet normostran.

V textu se často opakují určitá slova. Chtěl bych o toto procento snížit cenu finálního překladu, je to možné?

Tuto vlastnost textů zohledňujeme při samotné kalkulaci. Je tedy možné snížit cenu překladu, ne však o celé toto procento, neboť i s těmito částmi překladatel pracuje a musí jim věnovat svůj čas, aby je zkontroloval, příp. upravil a potvrdil.

Co znamenají „možné okolnosti překladu“, které jsou uvedeny v poptávkovém formuláři?

Tato kolonka je pro vás nepovinná. Nicméně pokud víte některé požadované vlastnosti cílového textu, budou nám tyto informace nápomocny. Jedná se např. o skutečnost, pro koho bude překlad určen. Někdy totiž dochází ke změně publika stejně jako funkce textu, např. lze vyžádat překlad odborného textu, který má být ovšem pochopitelný pro laické publikum. V takovém případě musíme vybírat odlišnou terminologii. Překlad může být také následně veřejně publikován. I taková skutečnost může hrát při našem rozhodování ohledně volby slov roli. Např. pro publikaci v časopise zabývajícím se rovností mezi pohlavími bude nutné volit genderově rovná označení, apod.

Co to je soudně ověřený překlad a co pro něj potřebuji?

Soudně ověřený překlad neboli překlad s razítkem je potřeba při některých úředních úkonech. Takový překlad je ověřen razítkem, které stvrzuje správnost a shodu překladu s originálem.

Někdy je nutné, aby byl originál opatřen apostilou (doložka prokazující ověření podpisu a razítka), která musí být vyhotovena před samotným překladem, neboť i tato část se musí překládat. To, kdy je apostila nutná, vám nejlépe objasní instituce, pro kterou je soudní překlad určen. Případně je možné, nechat si text pro jistotu opatřit apostilou.

Dalším krokem je rozhodnutí, zda si originál chcete ponechat pro případ pozdějšího použití. V takovém případě je nutné nechat vyhotovit notářsky ověřenou kopii a tu nám poskytnout. Originál (v tomto případě ověřená kopie) totiž musí být svázán s překladem.

Pokud nám nemůžete ihned poskytnout výchozí text, který nám např. později zašlete nebo přivezete, prosíme vás alespoň o naskenovanou kopii, abychom mohli co nejdříve začít s překladem.